Nové projekty

• Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti NovoPLAST PP s.r.o.

• Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016359

•  Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je dosažení energetické úspory, větší efektivita provozování stroje, nižší náročnost jeho údržby a s tím související ekonomické úspory. Předmětem projektu je výměna stávajících hydraulických strojů za nové stroje se servo pohonem. Realizací projektu společnost ušetří náklady na provoz zařízení a tyto prostředky tak budou moci být využity na další rozvoj společnosti a udržení jeho konkurenceschopnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Naše fotogalerie
Naše služby

 

Konstruktérské práce a výrobu forem zadáváme našim stálý dodavatelům. Dodávka zahrnuje výkresovou dokumentaci a vlastní formu. Významnou úsporu ceny a času může přinést lisování některých výrobků v našich vlastních rámech, při použití nově vyrobených tvarových vložkových mechanik
 
Po předání formy nebo tvarové vložkové mechaniky a odsouhlasení vzorků je tento nástroj majetkem zadavatele.
 
Na přání zákazníka nástroje nakonzervujeme a uskladníme. Na takto převzatých nástrojích je možná výroba pouze pro jejich majitele.
 
Pro všechny formy vedeme záznamy o jejich používání a údržbě. Běžnou údržbu forem zajišťujeme ve vlastní režii.