O firmě

 

 

Vážení obchodní přátelé,

Předmětem podnikání společnosti je lisování různých druhů výrobků, dílů a součástí z plastických hmot. V současné době má společnost široký okruh stálých i příležitostných zákazníků, pro které vyrábí zejména tyto oborové výrobky: plastové elektrosoučásti, stavební prvky, sportovní potřeby, hračky, spotřební zboží a díly pro automobilový průmysl. Obchodní strategií naší firmy není soupeřit s velkými konkurenčními výrobci v objemech výroby, ale zaměřit se na výrobu širšího portfolia výrobků, vysokou kvalitu výroby a pružnost v plnění požadavků zákazníků.

V roce 2005 společnost výrazně rozšířila své výrobní kapacity, výstavbou nové výrobní haly a pořízením dvou nových vstřikovacích lisů. V současné době obsahuje výrobní park 24 vstřikovacích lisů, dva 4osé roboty APEX a nezbytné periferie. Výrobní hala je vybavena centrálním jeřábem a moderním provozním a skladovým zázemím. V roce 2009 proběhla výstavba nové skladovací haly s plochou 1.200m2. Naší prioritou je vysoká kvalita výroby a špičková kvalifikace zaměstnanců. Proto, abychom poskytli našim zákazníkům nejvyšší kvalitu služeb byl v roce 2012 zakoupen nový výrobní systém pro lisovny plastů MES Pharis 3 od společnosti UNIS Brno. Dále uplatňujeme v naší činnosti zásady systému řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO 14001:2004.

První certifikační audit byl proveden dne 8.9.2005 a od té doby je udržován společností Český lodní a průmyslový registr s.r.o. V roce 2013 došlo k obnově strojového parku zakoupením tří stojů s uzavírací silou 120, 150 a 160tun. V první polovině roku 2014 plánujeme obnovu čtyř strojů s uzavírací silou 90, 130, 160 a 280tun a ve druhé polovině roku rozšíříme naši výrobní kapacitu o další čtyři stroje s uzavírací silou 90, 130, 160 a 220tun.

Naše fotogalerie
Naše služby

 

Konstruktérské práce a výrobu forem zadáváme našim stálý dodavatelům. Dodávka zahrnuje výkresovou dokumentaci a vlastní formu. Významnou úsporu ceny a času může přinést lisování některých výrobků v našich vlastních rámech, při použití nově vyrobených tvarových vložkových mechanik
 
Po předání formy nebo tvarové vložkové mechaniky a odsouhlasení vzorků je tento nástroj majetkem zadavatele.
 
Na přání zákazníka nástroje nakonzervujeme a uskladníme. Na takto převzatých nástrojích je možná výroba pouze pro jejich majitele.
 
Pro všechny formy vedeme záznamy o jejich používání a údržbě. Běžnou údržbu forem zajišťujeme ve vlastní režii.